Translate

середа, 6 березня 2013 р.

Проектування програми додавання двох чисел з використанням технології Blueprint


Опис програми:
Програма працює в консольному режимі. Користувач запускає програму з консолі.
Програма чекає введення двох чисел обчисляє і виводить на екран результат.

Є один варіант використання програми - Start. Цей варінт використання включає запуск програми і додавання чисел. Актором який ініціює варіатн використання є User. Передумовою початку прецеденту є те що програма не запущена. Післяумовою прецеденту є вихід з програми.
Розповідь взаємодії користувача з програмою є слідуючою :
1. Користувач запускає програму
2. Користувач вводить два числа
3. Програма виводись суму введених чисел

Псевдокод для прецеденту Start є слідуючий:
1. Читати перше число з консолі.
2. Читати друге число з консолі.
3. Додати два числа.
4. Вивести результат.

Запис прецедента з використанням технології Blueprint:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href=".blueprint/model.xslt"?>
<!DOCTYPE model SYSTEM ".blueprint/model.dtd">
<model name="Adding program model">
    <description>Model of the program of the adding two numbers</description>
    <use-case name="Start">
        <description>Start the program and add two numbers</description>
        <actors>
            <primary-actors>
                <actor name="user"></actor>
            </primary-actors>
        </actors>
        <preconditions>Program is not started</preconditions>
        <narrative>
            <doing>The user launchs the program</doing>
            <doing>The user enters two numbers</doing>
            <doing>The program prints sum of two numbers on the screen</doing>
        </narrative>
        <postconditions>Program is quitted</postconditions>
        <thread>
            <doing>get first number from console</doing>
            <doing>get second number from console</doing>
            <doing>sum two numbers</doing>
            <doing>print result</doing>
        </thread>
    </use-case>
</model>

Вигляд документу в бровзері: